Agora

Antik Çağ’da insanların toplandıkları siyasi ve ticari faaliyetleri yürüttükleri kamusal alanlardan en önemlisidir. Agora için halkın toplanmasına uygun düz bir alan yeterlidir. Assos agorası kentin doğu ve batısındaki konut bölgelerinin ortasında ve tiyatronun hemen batısındadır. Kentin doğusundan, batısından ve liman yönünden gelen yollar agorada kesişmektedir.

Assos Agorası

Assos Agorası

Agoranın doğu köşesinde kentin meclis binası (Bouleuterion) yer alır. Kuzey ve güney kenarlarında ise stoalar uzanmaktadır. Güney stoanın hemen önünde Roma Çağı’nda inşa edilmiş hamam yapısı bulunmaktadır. Agoranın ana kapısı batı yöndedir. Girişin hemen güneyinde küçük tapınak, Bizans Çağı’nda kiliseye dönüştürülmüştür.

Bouleuterion (meclis binası)

Şehir meclisinin toplantı yeri olarak kullanılan yapı, kare planlıdır. Çatı, içerideki dört sütun tarafından taşınmaktadır. Yapının girişi agoraya bakan batı yönünde olup diğer yönler kapalıdır. Girişin bulunduğu batı yönünde dört sütunun arası parmaklıklar ile kapatılmıştır. Yapının içinde giriş yönü hariç olmak üzere, üç tarafında ahşap oturma sıraları vardır. Bouleuterion’daki yivsiz sütunlar Dor düzenindedir. Meclis binası tespit edilen bir yazıta göre M.Ö. 4. yüzyılda inşa edilmiştir.

Assos Bouleuterion

Bouleuterion (meclis binası)

Assos Güney Stoa

Güney Stoa - güney cephe görünümü

Stoalar

İnsanları güneş ve yağmurdan koruyan Stoa, tüccar, zengin kişiler ve filozofların buluşma noktasıdır. Agora’nın kuzeyindeki ana kaya (konglomera) stoanın inşası için kesilmiştir. Güneye bakan iki katlı stoa 111.52 m. uzunluğunda ve 12.42 m. genişliğindedir. Agoraya açılan mekânların ön tarafındaki merdiven tüm yapı boyunca uzanır. Stoanın içinde ve önündeki sütunlar Dor düzenindedir. Stoanın mekânları içindeki sütunlar düz, ön cephedekiler ise kanallıdır. Birinci kat kalın ahşap kirişlerle taşınmaktadır.

Assos Kuzey Stoa

Kuzey Stoa

Agoranın güneyindeki stoa kot farkında dolayı daha fazla katlı olup, üstteki katı agoraya açılmaktaydı. Stoanın zemininde su ihtiyacını karşılayan sarnıç bulunmaktadır. Assos Kuzey Stoası’nın M.Ö. 2. yüzyılın ortalarında inşa edildiği tahmin edilmektedir.

Assos Güney Stoa

Güney Stoa