Akropolis ve Athena Tapınağı

Akropolisin doğusundaki Athena Tapınağı, Anadolu’daki Arkaik Çağ tapınakları için çok özel bir yere sahiptir ve M.Ö. 540-530 tarihleri arasında inşa edildiği düşünülmektedir.

Assos Athena Tapınağı

Assos Athena Tapınağı ön cephesi

Cella içindeki mozaik döşeme, tapınağın Hellenistik Çağ’a kadar kullanıldığını ortaya koymaktadır. 14.30X30.31 metre ölçülerindeki tapınağın uzun kenarlarında 13, kısa kenarlarında ise 6 adet sütun yer almaktadır. Tapınağın çatısı dışında tamamı andezit taşından yapılmıştır. Mitolojik konular ve hayvan mücadeleleri ile süslenmiş olan friz ve metoplar, bu gün Çanakkale, İstanbul, Louvre ve Boston müzelerinde sergilenmektedir.

Assos Athena Tapınağı Frizler

Mitolojik konuların betimlendiği kabartmalı friz blokları

Tanrıçanın evi olarak kabul edilen kutsal odaya (Cella) sadece görevli tapınak görevlileri girebilirdi. Cella’da tapınağa ait heykel ve tanrıçaya sunulan hediyeler saklanırdı. Tanrıça için yapılan törenlerin tamamı o çağ inançlarına göre açık havada, ayakta ve eller havaya kaldırılarak yapılmaktaydı. Tören alanı olarak tapınakların giriş kapısının bulunduğu doğu yönü seçilmekteydi. Bir sunak üzerinde yanan ateş içine tanrıçaya sunulan adaklar atılmaktaydı.

Assos Athena Tapınağı

Assos Athena Tapınağı

Bizans Çağı'nda Akropolis

Geç Bizans Çağı’nda akropolis sığınma yeri olarak kullanılır. Bu amaç doğrultusunda akropolis, yuvarlak ve kare planlı kulelere sahip bir sur ile çevrilerek kaleye dönüştürülmüştür. Kale içinde sarnıçlar, tahıl depoları ve konutlar bulunmaktadır. Söz konusu yapıların inşasında Athena Tapınağı’nın taşları kullanılmıştır.

Assos Akropolis Planı

Akropolis Planı

Assos Akropolisi Bizans Kuleleri ve Murad Hüdavendigar Camisi

Assos Akropolisi - Bizans Kuleleri ve Murad Hüdavendigar Camisi