Gymnasion

Yapı, kare planlı geniş bir avlu ve bunu çevreleyen gölgelikten oluşmaktadır. Gençlerin spor, müzik edebiyat ve fen bilimleri eğitimi gördükleri gymnasionlar M.Ö. 4. yüzyıla kadar şehir dışında ve ormanlık alanlarda yer almaktaydı. Ancak daha sonra kentlerin içerisine inşa edilmeye başlanmıştır.

Assos Gymmnasion Planı

Gymmnasion Planı

Assos Gymnasionu, bir yazıta göre M.Ö. 2. yüzyılda inşa edilmiştir. Öğrencilerin yıkanmaları için gerekli olan su ihtiyacı için avlunun güney kenarına büyük bir sarnıç yapılmıştır. Gymnasion’un kuzey bölümü Bizans Çağı’nda Kiliseye dönüştürülmüş ve zemini mozaik ile kaplanmıştır.

Assos Gymnasion

Gymnasion kesit çizimi