Konutlar

Kentin büyük bölümünü kaplayan konut alanlarından sadece Batı Kapısının gerisindeki bölgede kazılar yapılmıştır. Bu alanda MÖ 7. yüzyıl ve sonrasına ait konutların geçen süredeki iskana bağlı olarak tahrip edilerek yenilerinin yapıldığı görülmüştür. Günümüze ulaşan son konutların MS 4-6. yüzyıllarda kullanıldığı bilinmektedir. Daha erken sokak dokusu kısmen dikkate alınarak inşa edilen konutlar güneye bakmakta ve olasılıkla tek katlılardır. Her konut kendi sarnıcına sahiptir. Zeminleri taş plakalarla döşeli konutlarda atık su kanallarının varlığı da tespit edilmiştir.