Nekropolis

Assos kentinin mezarlık alanları kentin doğusundan batısına kadar uzanmaktadır. Ancak sadece Batı Kapısı önündeki mezarlıkta kazı ve araştırmalar yapılmıştır. Nekropolisteki en eski mezarlar urne ve büyük küp (pithos) mezarlardır. Ölüler bu büyük depo kaplarına ana karnındaki pozisyonda (hoker) yerleştirilmiştir. Genellikle ağızları doğuya bakacak şekilde, ana kaya üzerine yatırılmış ve ağızları taş ile kapatılmıştır. Bu tip mezarların en eskisi M.Ö. 7. yüzyılın ortalarına tarihlenmektedir. Yakılarak gömülen kişilerin külleri küçük vazolar (urne) içine konulmuştur. Genel bir kural olarak çocuklar hiç bir zaman yakılmamıştır. Özellikle Arkaik Çağ'da kadınlar yakıldıktan sonra külleri küçük kaplara konulmuş, erkekler ise yakılmadan büyük küpler (pithos) içerisine gömülmüştür.

Assos Mezar Tipleri

M.Ö. 6. yüzyılda sandık tipi mezarlar, M.Ö. 5. yüzyılda ise lahitler ortaya çıkar. Lahit mezarlar Bizans Çağı'na kadar kesintisiz kullanılmıştır. Lahitler Roma Çağı'na kadar basit, düz kapaklı, süslemesiz ve yazıtsızdır. Mezar sahiplerinin isimleri küp şeklindeki taş bloklara yazılarak lahitlerin üzerine konulmuştur. Roma Çağı'ndan itibaren lahitler süslenmeye ve uzun yüzlerine yazıt yazılmaya başlar.

Assos Roma Çağı Lahti

Assos Roma Çağı Lahti

Assos Mezar Hediyeleri

Mezar Hediyeleri

Aile Mezarları ve Anıtsal Mezarlar

Lahitler dışında etrafları duvar ile çevrili aile mezarları da çok sayıdadır. Bunlardan biri Larichos ailesine aittir.

Assos Larikhos Aile Mezarlığı

Assos Larikhos Aile Mezarlığı

Assos mezarlık alanında Roma Çağı'na ait olan anıtsal mezarlar da oldukça fazladır. Bunlardan en iyi korunanı M.Ö. 1. yüzyılın sonunda inşa edilmiş olan Publius Varius'un mezarıdır.

Publius Varius

Publius Varius'un Anıtsal Mezarı

Batı Kapısına bağlanan taş döşeli yol M.Ö. 6. yüzyılda inşa edilmiştir. Bu yolun kuzeyinde Roma Çağı'nda iki yol daha inşa edildiği tahmin edilmektedir. Antik Çağ inanışına göre mezarlara genellikle sikke, oyuncak, heykelcik, meyve, çanak çömlek, metal aletler vb. hediyeler bırakılmıştır.