Tiyatro

Agoranın güneyindeki tiyatro andezitten inşa edilmiştir.  At nalı planı ile Yunan karakteri gösteren yapıya, Roma Çağı’nda orkestranın önüne iki katlı bir sahne binası yerleştirilmiştir. Yapının bir yamaca yaslanması ve manzaraya dönük olması gibi özellikleri de yine Yunan tiyatrolarının karakteristik özelliğidir.

Assos Tiyatrosu

Tiyatro ve güneyindeki manzara

Tiyatronun oturma basamakları (cavea), merdivenler ve yatay gezinti yerleri (diazoma) ile bir birinden ayrılmıştır. Tiyatroya doğu ve batı yönünden diazomaya açılan iki farklı tonozlu geçitten girilmektedir. Tiyatronun orkestrasını çeviren bir su kanalı vardır. Oturma sıralarının güneye bakan tarafları derin birer tonoz üzerine oturmaktadır.

Assos Tiyatro Planı

Tiyatro planı

Roma Çağı’nda ilk oturma sırasının kesilerek korkuluk levhalarının ilave edilmesi, gladyatör oyunları ile bağlantılı olmalıdır. Tiyatrodaki oturma yerlerinin kenarlarındaki delikler izleyicileri güneşten korumak için dikilen gölgeliklerin ahşap direkleri içindir.

Tiyatronun batı bölümündeki toprak kayması nedeni ile meydana gelen bozulmalar hala görülmektedir. M.Ö. 4-3. yüzyılda inşa edilen tiyatro Roma Çağı’nda da bazı eklenti ve değişiklikler yapılarak kullanılmaya devam edilmiştir. İlk kez 1881-1883 yılları arasında Amerikan kazı heyeti tarafından kazılan tiyatro, 1980’li yıllarda Türk heyeti tarafından tamamen açığa çıkarılarak restorasyonu yapılmıştır.

Assos Tiyatroso

Tiyatronun havadan fotoğrafı

Tiyatro Yazıtları

Oturma sıraları üzerinde dört adet yazıt tespit edilmiştir. Bunların üçü, demirciler, dericiler ve taş işletmecileri gibi meslek gruplarına aittir. Dördüncüsü ise Serapis kültü veya bu külte mensup kişilerle ilgilidir. Yazıtlar, bu meslek gruplarının tiyatroda rezervasyon yaptırdıklarını ortaya koymaktadır.

Assos Tiyatro Yazıtı Serapi

Tyatro yazıtlarından bir tanesi: Serapi

Günümüzde Tiyatro Etkinlikleri

İlk yapıldığında yaklaşık 5000 kişilik oturma kapasitesi olan tiyatro, ilk restorasyonun ve düzenlemelerin ardından yaklaşık 2000 kişilik bir oturma kapasitesine ulaşmıştır. Mevcut haliyle başta konserler olmak üzere pek çok etkinliğin düzenlendiği özel bir yapıdır.

Assos Konser

Arp ve piyano konseri