Restorasyon Çalışmaları

Assos kazı çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları mimari ve küçük buluntu restorasyonu olarak iki kulvarda sürdürülmektedir.

Assos Athena Tapınağı Restorasyonu

Amerikan Arkeoloji Enstitüsüne sunulan projede Athena tapınağında kullanılan beton blokların tamamının sökülerek yerlerine yapının diğer özgün parçalarının yapıldığı yerel taştan yani andesitten yeniden üretilmesi hedeflenmiştir.

Assos Athena Tapınağı Restorasyon Çalışmaları

Athena Tapınağı stylobat bloklarının değiştirilmesi

Antik kentin kuzeyindeki bölgeden temin edilen büyük ve kaba bloklar köyün kıyısındaki atölyeye taşınarak yöreden temin edilen taş ustaları tarafından şekillendirilmiştir. Sütun blokları silindir biçimine getirilmiş ancak kanalları işlenmemiştir. Boyutları 1.30 m olan stylobot bloklarında yaklaşık 50 adet üretilmiştir. Blokların özellikle sütun bloklarının için taşın bulunmasında bazı zorluklar yaşanmıştır. Bu zorluklar taş ocağında yeterli büyüklükte blokların bulunması ve blokların bazılarındaki damarlar ve yumuşak bir dokuya sahip olması bunların başında gelmektedir. 2008 Yılında hazırlanmaya başlayan bloklar için işçiler her yıl 12 ay boyunca atölyede çalışmışlardır.

Sütunlar sökülerek beton parçalarının yerine taş parçalar yerleştirilmiştir. Sütunların sökülmesi sırasında büyük zorluklar karşılaşılmıştır. Yeni onarımda bloklar arasında boşlukları doldurmak üzere konulan kurşun plakalar dışında yapıştırıcı bir malzeme kullanılmamıştır. Yeni parçaların kanalları montajdan sonra işlenmiştir.

Sütunlarla ilgili çalışmaların tamamlanmasından sonra elli adet stylobat bloğunun beton bloklar sökülerek yerlerine konulmuştur. Böylece tapınağın diğer sütunların da ayağa kaldırılması için ön hazırlıklar tamamlanmıştır.

Assos Athena Tapınağı Restorasyon Sonrası

Restorasyon sonrası Athena Tapınağı

Tapınaktaki çalışmalar yanında alınan destek ile akropoliste düzlenme faaliyetleri ile Bizans Çağı sarnıç ve diğer yapılarda yıkılmış ve yıkılmak üzere olan kısımlarında onarımlar gerçekleştirilerek konserve edilmişlerdir.

Amerikan Arkeoloji Enstitüsünün çok nadir bir örnek olan Assos Athena Tapınağı ve akropolisteki diğer kalıntıların geleceğe aktarılmasında önemli bir katkı sağalmıştır. Benzer yardımların yeniden verilmesi durumunda kentteki diğer yapıların korunması için çalışmalar yapmak mümkün olacaktır. Proje için katkı sağlayan bağışçılar ve Amerikan Arkeoloji Enstitüsüne yardımlarından dolayı teşekkür eriz.

Tiyatro Restorasyonu

Assos'un en etkileyici yapılarından biri olan tiyatroda pek çok sosyal etkinlik (konser, tiyatro oyunları, toplantılar vb.) yapılmaktadır. Yapının restorasyonuna yönelik proje oluşturma ön çalışmaları sürdürülmektedir. İlk aşama olarak önceki restorasyona ait beton parçaların yerine andezit parçaların konulması hedeflenmektedir. Bu projenin hayata geçirilmesi için Athena Tapınağı restorasyonunda olduğu gibi sponsorların desteğine ihtiyaç duyulmaktadır.

Assos Tiyatro

Antik tiyatronun günümüzdeki durumu

Küçük Buluntu Restorasyonu

Arkeolojik kazı çalışmaları sırasında bulunan tümlenebilir küçük buluntuların, çanak-çömleklerin restorasyonu ve sikkelerin temizliği Assos Kazısı laboratuvarında görev alan restoratörler tarafından gerçekleştirilmektedir.

Assos restoratör

Restorasyon laboratuarı

Assos Küçük Buluntu Restorasyonu

2014 yılında restorasyonu yapılan buluntulardan bazıları